Sport gezond

Goed voor je lichaam zorgen, op maar ook naast de mat, is belangrijk. Judo Vlaanderen heeft een reeks projecten opgezet om judo in een gezonde omgeving te laten doorgaan.

Meer info vind je hier.


Sport veilig en binnen jouw grenzen

Onze club moet een plaats zijn waar je veilig kan sporten, waar je plezier kan maken, waar jouw mening telt. We willen dat iedereen elkaar respecteert en de grenzen van anderen aanvaardt. Jij bepaalt waar jouw grens ligt.

Indien er over jouw grens of die van een ander wordt gegaan, kun je praten met jouw ouders of trainers.

 

In de club kan je ook praten met Manfred of Valérie, onze API’s. Zij zijn de aanspreekpersonen voor iedereen die vragen of klachten heeft in verband met ongepast (seksueel) gedrag. Zij zullen naar je verhaal luisteren en kunnen uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren. De API’s zijn hiervoor opgeleid en handelen vertrouwelijk. Je kunt hen ook bereiken via e-mail.Judo gedragscodes

 

 

We willen graag dat iedereen plezier kan beleven en zich goed voelt tijdens zijn favoriete sport.

Daarom werkte Judo Vlaanderen gedragscodes uit. Zo is het duidelijk wat er wel

en niet kan en blijft het voor iedereen leuk. Meer uitleg vind je hier

 

Het boekje "Ethisch verantwoord sporten" met info voor judoka's, trainers en

ouders kan je hier bekijken.